Kiedy odśnieżać dach? 

Ryzyko obciążenia śniegiem, jak wspomnieliśmy, uwzględniane jest na etapie projektowania konstrukcji dachów budynków. Wielkość ryzyka określana jest stosownie do parametrów dachu, m.in. jego rozmiarów, kształtu i stopnia pochylenia. Znaczenie ma również bliskość sąsiednich obiektów, a także miejscowe warunki klimatyczne, w tym głównie prawdopodobieństwo opadów. Na terenie Polski występują cztery strefy śniegowe, które jasno określają dopuszczalną ilość śniegu na 1m2.

Normy nie obejmują jednak obciążenia śniegiem, które jest skutkiem wyjątkowo obfitych opadów. Jeśli podczas projektowania dachu uwzględniono ponadprzeciętne obciążenia, wówczas regularne odśnieżanie nie jest potrzebne, nawet po większych opadach niż określono w danej strefie śniegowej. Jeśli natomiast na etapie projektu dachu uwzględniono minimalne obciążenia śniegiem, wtedy po bardziej obfitych opadach konieczne jest odśnieżenie.

Jak prawidłowo odśnieżać dach?

Jeśli zachodzi konieczność odśnieżenia dachu, potrzebny jest do tego projekt. Konstrukcja dachu zaprojektowana jest tak, aby móc utrzymać określone obciążenie. Śnieg, który jest nierównomiernie i w niewłaściwy sposób mechanicznie przesuwany, może poważnie naruszyć stan konstrukcji. Oznacza to m.in. że nie można tworzyć dużych zasp w jednym miejscu, bowiem grozi to zawaleniem budynku. Nie powinno także zrzucać się śniegu z dachu, tylko odpowiednio go zmagazynować, następnie przetransportować poza krawędzi dachu. Warto tu nadmienić, że dach mogą odśnieżać wyłącznie osoby znające projekt odśnieżania dachu, posiadające uprawnienia wysokościowe, najlepiej – wyspecjalizowani fachowcy.