Czyszczenie piaskowca – ciśnieniowe i ręczne 

Mycie piaskowa rozpoczyna się zazwyczaj od zastosowania urządzeń ciśnieniowych. Należy jednak zachować pod tym względem pewną ostrożność i zrezygnować z pracy pod zbyt wysokim ciśnieniem.Nadmiernie silny natrysk wody mógłby wnikać do wnętrz porów w fugach i powodować ich rozerwanie. Jeśli fugi są bardzo zużyte, a ich pory duże – wówczas pod wpływem ciśnienia mogą po prostu pękać. Zaleca się zatem mycie pod mniejszym ciśnieniem, co pozwoli zminimalizować potencjalne uszkodzenia spoin. 

Używając urządzeń ciśnieniowych warto skupić się przede wszystkim na samym piaskowcu i w miarę możliwości omijać fugi. Warto też stosować ciśnienie wody nie wyższe niż 80 barów. Na tym poziomie będzie ona nieszkodliwa dla powierzchni piaskowca. Powinna zarazem wystarczyć do usunięcia różnych zaburzeń powierzchniowych, mchu, glonów i i innych warstw. 

Poszczególne typy zabrudzeń

Zabrudzenia osadzone głęboko w strukturach materiału, warto wyczyścić przy wykorzystaniu dedykowanych do tego środków i preparatów. Najlepiej sprawdzają się alkaliczne środki do czyszczenia, które nie będą reagować z kwarcem. Do usuwania uporczywego nalotu roślinnego i ciemnych przebarwień warto stosować specjalne koncentraty do walki z glonami i mchem. Często są to środki na bazie chloru. Detergent należy rozprowadzić w dużej ilości ciepłej wody, a następnie nakładać w zabrudzonych miejscach. Można w tym celu skorzystać z pędzla lub wałka i pozostawić środek na długi okres – nawet kilka godzin. Po tym czasie należy oczyścić powierzchnię dużą ilością wody. 

Specyficznym typem zabrudzeń są wykwity solne. Powstają w wyniku parowania wody, którą piaskowiec nasiąkł. W celu ich pozbycia się należy użyć wacików oraz wody destylowanej. Można też użyć się ligniny lub innych nasiąkliwych materiałów. Powinny skutecznie wyciągnąć sól z powierzchni piaskowca. 

Bardziej rozległe zabrudzenia mogą wymagać zastosowania specjalistycznej pomocy. Jest to zalecane rozwiązania zwłaszcza w przypadku osób niezbyt doświadczonych w samodzielnym myciu piaskowca. By uchronić się przed jego uszkodzeniem, warto powierzyć to zadanie fachowcom. Przeprowadzą profesjonalny proces piaskowania wykonywany na sucho. W jego trakcie używa się sprężonego powietrza zamiast wody, które pozwala na usunięcie wszystkich płytkich i głębokich zanieczyszczeń, a w rezultacie – na satysfakcjonujące odnowienie całej powierzchni.